JAKOŚĆ

Cały czas, Instytut Mechaniki Tools and Prototypes Sp. z o.o. dąży do utrzymania jak najwyższej jakości wykonywanych usług i produktów. Świadczą o tym m.in. zdobyte wyróżnienia, nagrody
i certyfikaty. Między innymi:
  • Systemm zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001
  • System zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001
  • PN-EN 15085-2 dla spawania pojazdów szynowych i ich części składowych

KLIENCI

O firmie

     W 1984 roku powstała firma Zakład Wytwarzania Części i Narzędzi Specjalnych ( w skrócie ZWCZiNS), założona przez Lesława Danilewicza. Firma zajmowała się szeroką gamą produktów począwszy od wykonywania części i podzespołów na potrzeby produkcyjne, przez projektowanie i wykonywanie tłoczników i form wtryskowych do tworzyw i metali a skończywszy na przyrządach spawalniczych, zgrzewalniczych, specjalnych oraz konstrukcji i budowie całych linii technologicznych.
     W 2004 roku Zakład Wytwarzania Części i Narzędzi Specjalnych zostaje zastąpiony przez powstałą w 2001 roku spółkę Instytut Mechaniki Sp. z o.o. Nazwa firmy pozostaje pochodną zainteresowań naukowo-badawczych Prezesa Lesława Danilewicza i jego wieloletnich kontaktów z Politechniką Wrocławską.
     Firma Instytut Mechaniki Sp. z o.o. w bardzo dynamiczny sposób rozwinęła się przejmując stopniowo zobowiązania ZWCZiNS. Szybki postęp został nagrodzony min. Gazelą Biznesu a także zaufaniem wielu klientów takich jak Volvo, Bombardier, Rukki, Scania, Sitech itp.